Diaspora

Z Diaspora

Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Diaspora - słowo oznaczające w języku greckim rozrzucone ziarna, związane z grecką kolonizacją obszaru Morza Śródziemnego. W pierwotnej wersji pojęcie oznaczało przymusowe rozproszenie danej grupy etnicznej, kulturowej bądź religijnej - najczęściej w odniesieniu do narodu żydowskiego. Współczesna interpretacja poszerza znaczenie terminu diaspora, który obejmuje także skupiska, powstałe pod wpływem dobrowolnej emigracji bądź na skutek procesów globalizacyjnych.

Elementy definiujące diaspory wg. Roberta Cohena:

  1. funkcjonowanie poza obszarem macierzystym,
  2. wspólna pamięć opuszczonego terytorium,
  3. kultywowana tożsamość etniczna,
  4. poczucie solidarności członków diaspory,
  5. napięcia w relacjach z autochtonami,
  6. znaczący wkład kulturowy w społeczności krajów zamieszkania.

Polska diaspora nosi nazwę Polonii.

[edytuj] Bibliografia

Cohen, Robin (1997), Global Diasporas: An Introduction, London: UCL Press.

Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia